Input:

177/2014 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

č. 177/2014 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2014
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Vymezení zón
(1)  Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny”) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj1) .
(2)  Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2) .
(3)  Orientační grafické