Input:

198/2013 Sb., Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 198/2013 Sb., Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče”).
(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.
(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.
Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů
 
Skupina druhů exemplářů
 
Cena v Kč/ 1 exemplář /1 den
Obojživelníci (Amphibia)
 
pralesnička (Dendrobates sp.),
 
 
mantela (Mantella sp.),
 
Malá tropická žába
parosnička (Dyscophus sp.),
3,00
 
a další obdobné druhy či poddruhy.
 
Střední tropický mlok
axolotl mexický (Ambystoma mexicanum).
4,00
Plazi (Reptilia)
 
býložravá želva o hmotnosti do 2 kg:
 
 
- želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii),
 
 
- želva Forstenova (Indotestudo forstenii),
 
 
- želva Homeova (Kinixys homeana),
 
 
- želva hvězdnatá (Geochelone elegans),
 
Býložravá želva malá
- želva chilská (Chelonoidis chilensis),
11,20
 
- želva travancorská (Indotestudo travancorica),
 
 
- želva Kleinmannova (Testudo kleinmanni),
 
 
- želva ploskoocasá (Pyxis planicauda),
 
 
- želva podlouhlá (Indotestudo elongata),
 
 
- želva skalní (Malacochersus tornieri),
 
 
- želva Barlandierova (Gopherus berlandieri),
 
 
- želva zelenavá (Testudo hermanni),
 
 
- želva žlutohnědá (Testudo graeca),
 
 
- želvička trpasličí (Homopus signatus),
 
 
- želva (Psammobates sp.),
 
 
mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá
 
 
želva střední” a „býložravá želva velká”,
 
 
a další obdobné druhy či poddruhy.
 
 
býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg:
 
 
- batagur kalagur (Batagur borneoensis),
 
 
- batagur tuntong (Batagur affinis),
 
 
- dlouhohlavec mexický (Dermatemys mawii),
 
 
- karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta),
 
 
- tereka jednovousá (Podocnemis unifilis),
 
 
- želva barmská (Geochelone platynota),
 
Býložravá želva střední
- želva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii),
14,20