Input:

209/2009 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 209/2009 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. června 2009
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 27. 5. 2009 do 2. 6. 2009 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro rok