Input:

214/2014 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

č. 214/2014 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 3. října 2014,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu