Input:

220/2018 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 20.12.2019

č. 220/2018 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 20.12.2019
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 2. října 2018
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/2019 Sb.
(k 1.1.2019)
mění cenové rozhodnutí č. 3/2018;
nové cenové rozhodnutí č. 9/2018 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 19.12.2018, v částce 12
9/2020 Sb.
(k 20.12.2019)
mění cenové rozhodnutí č. 3/2018
nové cenové rozhodnutí č. 7/2019 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 20.12.2019, v částce 10
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny, a dále pak podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších