Input:

220/2019 Sb., Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 220/2019 Sb., Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
556/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu č. 2
233/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění přílohu č. 2
321/2022 Sb.
(k 1.11.2022)
mění přílohu č. 2
213/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění přílohy č. 1 a 2
213/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu č. 2
436/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu č. 2
436/2023 Sb.
(k 1.5.2024)
mění přílohu č. 2
187/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohu č. 2
Vláda nařizuje k provedení § 181b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
§ 1
Maximální roční počty žádostí
(1)  Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3)  Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze podávat bez omezení.
§ 2
Zastupitelské úřady s neomezeným počtem žádostí
(1)  V případě zastupitelského úřadu neuvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podávat bez omezení.
(2)  V případě zastupitelského úřadu neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení lze žádosti o zaměstnaneckou kartu podávat bez omezení.
§ 3
Rozvržení maximálního ročního počtu žádostí
(1)  Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání vyhrazený z počtu žádostí uvedeného ve sloupci 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro žádosti podané v rámci jednotlivých vládou schválených programů stanoví sloupec 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu vyhrazený z počtu žádostí uvedeného ve sloupci 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro žádosti podané v rámci jednotlivých vládou schválených programů stanoví sloupce 3 a 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.
Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
 
1
2
3
Zastupitelský úřad
Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku
Program klíčový a vědecký personál
Abudža
12
4
Addis Abeba
12
4
Akkra
12
4
Alžír
12
4
Ammán
12
4
Ankara
12
6
Astana
12
4
Bagdád
0
0
Baku
12
4
Bejrút
12
4
Bělehrad
100
10
Damašek
0
0
Dillí
24
12
Erbíl
0
0
Hanoj
0
0
Islámábád
0
0
Istanbul
12
6
Kábul
0
0
Káhira
12
4
Kišiněv
12
4
Kyjev
24
12
Lusaka
12
4
Lvov
24
12
Minsk
24
8
Moskva
100
50
Nairobi
12
4
Pchjongjang
0
0
Pretoria
12
4
Rabat
12
4
Sarajevo
12
4
Skopje
12
4
Taškent
12
4
Tbilisi
12
4
Teherán
12
4
Tunis
12
4