Input:

260/2021 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí

č. 260/2021 Sb., Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. července 2021
o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
Vláda nařizuje podle § 16 odst. 4 zákona č. 219//1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:
§ 1
K likvidaci následků pohromy