Input:

266/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

č. 266/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2005,
kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 39 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce:
§ 1
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, který je opravňuje k výkonu kontroly podle zákona o inspekci práce a kterým se prokazují, je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
 
Ministr:
Ing. Škromach v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 266/2005 Sb.
 
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
 
líc
 
rub