Input:

270/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

č. 270/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. října 2019,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního