Input:

283/2013 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 283/2013 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 22. srpna 2013
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
v z. PhDr. Fryč v. r.
1. náměstek
 
Příloha
Aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Poř. číslo
Název výzkumné organizace
Identifikační číslo výzkumné organizace
Sídlo výzkumné organizace
Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
1
Agrotest fyto, s.r.o.
25328859
Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž
6. května 2012
5 let
2
Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.
26788462
Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
30. května 2012
5 let
3
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov
13. února 2013
5 let
4
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
6. února 2013
5 let
5
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
6. února 2013
5 let
6
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
6. února 2013
5 let
7
Botanický ústav AV ČR, v. v. i
67985939
Zámek 1, 252 43 Průhonice
6. února 2013
5 let
8
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
28. dubna 2013
5 let
9
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
67179843
Bělidla 986/4a 603 00 Brno
11. května 2013
5 let
10
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol
28. dubna 2013
5 let
11
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Zikova 4, 166 36 Praha 6
13. února 2013
5 let
12
Ekologické služby, s. r. o.
26733544
Areál ČOV, 268 01 Hořovice
22. února 2010
5 let
13
ENKI o. p. s.
25173154
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
28. března 2013
5 let
14
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420
11. května 2013
5 let