Input:

307/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 307/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. října 2011
o vydání cenových rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie, a cenové rozhodnutí č. 3/2011 ze dne 26. září 2011, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického