Input:

337/2012 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

č. 337/2012 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. října 2012
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012.
 
Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012
 
Počet zvolených zastupitelstev krajů:
13
Celkový počet zvolených zastupitelů:
675
Seznam krajů, ve kterých nedošlo ke zvolení zastupitelstva z důvodu uvedeného v § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb:
-
 
 
 
Počet volebních okrsků:
13 670
 
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování:
13 670
Celkové údaje za
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů:
7 491 806
zvolená zastupitelstva
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2 763 464
krajů v ČR celkem
Procento účasti ve volbách:
36,89
 
Počet odevzdaných úředních obálek:
2 757 176
 
Počet platných hlasů celkem:
2 637 115
 
Politická strana, politické hnutí, koalice
Celkové údaje za CR celkem
Platné hlasy
Mandáty
Č.
Název
abs
%
abs
%
1
„Občané městu, město občanům”
1 144
0,04
0
0,00
2
SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - ZMĚNA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
3 777
0,14
0
0,00
3
„Sdružení nestraníků”
26 599
1,00
0
0,00
4
SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - pro ÚSTECKÝ KRAJ
2 609
0,09
0
0,00
5
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
2 528
0,09
0
0,00
6
SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro Zlínský kraj
1 396
0,05
0
0,00