Input:

381/2021 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 381/2021 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2023
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 11. října 2021
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
307/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění cenové rozhodnutí č. 4/2021
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16.