Input:

385/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

č. 385/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
[zrušeno č. 150/2015 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. října 2001,
kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 4 zákona