Input:

392/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

č. 392/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015
o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
Vláda nařizuje podle § 17d odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Sazba poplatku v odvětví