Input:

402/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 23.10.2020

č. 402/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 23.10.2020
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 998
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
429/2020 Sb.
(k 23.10.2020)
prodlužuje dobu účinnosti
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
zakazuje
1.  u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
-  přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
-  návštěv nezletilých pacientů,
-  návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
-  návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2.  u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí