Input:

403/2023 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF)

č. 403/2023 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2023
o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2024 zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF).
Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF) je národní statistická klasifikace vypracovaná na základě mezinárodního standardu Classification of Business Functions (CBF), který byl vytvořen Organizací spojených národů (dále jen „OSN”) a schválen Statistickou komisí OSN v roce 2022. Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF) slouží jako nástroj pro tvorbu podnikových statistik.
Systematická část Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF) je obsahem přílohy tohoto sdělení.
Platné znění Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF), včetně metodických materiálů, bude k dispozici na