Input:

407/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 407/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 988
dvě
2 721
tři
3 558
čtyři a více
4 291
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
746
dvě
1 020
tři
1 335
čtyři a více
1 649
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
 
Praha
více než
100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
7 870
6 227
5 928
5 036
4 844
dvě
11 186
8 938
8 530
7 308
7 046
tři
15 116
12 176
11 642
10 045
9 702
čtyři a více
18 827
15 282
14 639
12 712
12 299
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
 
Praha
více než
100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
4 420
4 420
4 420
4 420
4 420
dvě
6 489
6 489
6 489
6 489
6 489
tři
8 939
8 939
8 939
8 939
8 939
čtyři a více
11 298
11 298
11 298
11 298
11 298
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2018.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.