Input:

431/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.

č. 431/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 71 písm. c) a e) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech:
Čl. I
Vyhláška č. 281/2021 Sb., k