Input:

442/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013

č. 442/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2012,
kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
§ 1
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2013 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato