Input:

466/2020 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

č. 466/2020 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
VYHLÁŠKA
ze dne 9. listopadu 2020
o Programu statistických zjišťování na rok 2021
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo