Input:

497/2021 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 497/2021 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), ve znění účinném k 1.1.2024
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2021
o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
427/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
404/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), (dále také „Seznam”).
Seznam vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Obsahuje kódy a názvy vybraných položek zemědělského a potravinářského zboží kapitol 01 až 22 kombinované nomenklatury a vybraného energetického zboží kapitol 27, 28, 29, 34, 38 a 44.
Znění číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), je obsahem přílohy tohoto sdělení.
Platné znění Seznamu je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese

https:/www.czso.cz/csu/czso/seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusene-vykazovani.
 
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příloha
Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat
 
Kód kombinované nomenklatury1)
Název zboží
01012100
Koně, živí, plemenní čistokrevní
01012910
Koně, živí, na porážku (kromě plemenných čistokrevných)
01012990
Koně, živí (kromě na porážku, plemenných čistokrevných)
01013000
Osli, živí
01019000
Muly a mezci, živí
01022110
Jalovice (samice skotu, které se dosud neotelily), živé, plemenné čistokrevné
01022130
Krávy (samice skotu již otelené), živé, plemenné čistokrevné
01022190
Skot, živý, plemenný čistokrevný (kromě krav a jalovic)
01022905
Skot podrodu Bibos nebo Poephagus, živý (kromě plemenného čistokrevného)
01022910
Skot, živý, o hmotnosti <= 80 kg (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022921
Skot, živý, o hmotnosti > 80 kg a <= 160 kg, na porážku (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022929
Skot, živý, o hmotnosti > 80 kg a <= 160 kg (kromě na porážku, podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022941
Skot, živý, o hmotnosti > 160 kg a <= 300 kg, na porážku (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022949
Skot, živý, o hmotnosti > 160kg a <= 300 kg (kromě na porážku, podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenného čistokrevného)
01022951
Jalovice (samice skotu, které se dosud neotelily), živé, o hmotnosti > 300 kg, na porážku (kromě podrodu Bibos nebo Poephagus, plemenných čistokrevných)