Input:

550/2020 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021, ve znění účinném k 12.12.2021

č. 550/2020 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021, ve znění účinném k 12.12.2021
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. prosince 2020
o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
267/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění seznam zboží s regulovanými cenami; změny publikovány v částce 10/2021 Cenového věstníku ze dne 28.6.2021
400/2021 Sb.
(k 12.12.2021)
mění seznam zboží s regulovanými cenami; změny publikovány v částce 16/2021 Cenového věstníku ze dne 26.10.2021
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 7. prosince 2020 vydalo výměr MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s