Input:

6/2011 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 6/2011 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 3. ledna 2011
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období do 23. 12. 2010 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a. s. a s. r. o.) na rok 2011 (ze dne 18. 11. 2010) uzavřená mezi
Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství
a
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství.

  
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2011 (ze dne 6. 12. 2010) uzavřená mezi
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
a
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

  
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2011 (ze dne 7. 12. 2010) uzavřená mezi
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů
a
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy