Input:

60/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 60/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění účinném k 1.10.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
156/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění část XVII. přílohy
258/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu
288/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění přílohu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:
Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
§ 1
Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Pokud není činnost vojáka pro jednotlivou vojenskou hodnost v příloze k tomuto nařízení uvedena, zařadí Ministerstvo obrany vojáka do vojenské hodnosti podle činnosti, která je v příloze k tomuto nařízení z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti pro konkrétní vojenskou hodnost s touto hodností porovnatelná.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb.
Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti
 
I. Vojenská hodnost vojín
-
základní výcvik po povolání do služebního poměru (čekatel).
 
II. Vojenská hodnost svobodník
a)
obsluha stanice odpadních vod včetně dezinfekce (dezinfektor),
b)
obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně (kulometník, nabíječ, nosič střeliva, pancéřovník),
c)
pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě (pomocník),
d)
praktické provádění údržby materiálu (mladší pracovník),
e)
provádění
 
1.
dezinfekce biologického materiálu v laboratoři (dezinfektor),
 
2.
ochrany a strážní činnosti a obrany objektů (strážný),
 
3.
základní průzkumné činnosti (průzkumník),
 
4.
základní údržby a oprav elektrických a elektronických částí pozemní vojenské techniky a materiálu včetně montáže a demontáže dílů, podskupin a skupin (mladší elektromechanik),
 
5.
základních ženijních, stavebních a záchranných prací (ženista),
f)
příprava služebního psa pro plnění úkolů a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa (mladší psovod),
g)
řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg, nebo vozidel pro přepravu nákladu, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg (řidič),