Input:

82/2019 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách

č. 82/2019 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019
o tabákových nálepkách
Ministerstvo financí stanoví podle § 129 písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:
§ 1
Rozměr tabákové nálepky
Tabáková nálepka má tyto rozměry:
a)  16 mm x 32 mm, nebo
b)  20 mm x 44 mm.
§ 2
Náležitosti tabákové nálepky
(1)  Tabáková nálepka má tyto náležitosti:
a)  v případě cigaret
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a
3.  cenu pro konečného spotřebitele,
b)  v případě doutníků a cigarillos
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c)  v případě tabáku ke kouření
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2.  množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
d)  v případě zahřívaných tabákových výrobků
1.  velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2.  množství tabáku v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhlené na jedno desetinné místo; toto množství se uvede s přesností na jedno desetinné místo, a
3.  počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě.
(2)  Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěny černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.
§ 3
Vzor tabákové nálepky
(1)  Vzor tabákové nálepky je tvořen ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(2)  Ofsetový ceninový podtiskový rastr
a)  je tištěn kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b)  obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA”.
(3)  Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ”.
§ 4
Vyobrazení tabákových nálepek
Vyobrazení tabákových nálepek jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 5
Umístění tabákové nálepky
(1)  Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití.
(2)  Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, pokud se tento přebal používá.
§ 6
Objednávání tabákových nálepek
(1)  V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u
a)  cigaret nebo zahřívaných tabákových výrobků odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b)  doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla
1.  15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
2.  11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.
(2)  Formulář objednávky tabákových nálepek je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 7
Odběr tabákových nálepek
(1)  Odběratel odebírá tabákové nálepky v arších formátu 500 mm x