Kategorizace prací

Tomáš Neugebauer

Jedním ze základních zdrojů požadavků na zajištění BOZP je analýza rizikových faktorů "Kategorizace prací". Novela vyhlášky, jež stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií, pozměnila některé parametry.

Zveřejněno 15.7.2013

Délka videa: 01:34:19

Garance

Cíl semináře:

On-line seminář seznámí posluchače s podmínkami, které  ale i s požadavky na provedení kategorizace prací, s možným způsobem provedení a s úkoly, které zaměstnavateli z provedené kategorizace prací vyplynou. Řešena bude také problematika rizikových prací, neboť ty na kategorizaci prací přímo navazují.

Obsah semináře:

  • podmínky pro zařazování prací do kategorií - aktuálně podle novely!
  • požadavky na provedení kategorizace prací
  • rizikové práce
  • dotazy a diskuze

Kapitoly videa

Lektor

Tomáš Neugebauer

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému e-learningových projektů školení BOZP a PO, které Evropská agentura pro BOZP ocenila titulem "Doporučený příklad". V roce 2012 se stal vítězem soutěže "Profesionál BOZP".